Tworzenie reklamy

Z pewnością aby spot reklamowy powstał najpierw muszą zostać poczynione odpowiednie kroki do jego przygotowania. Z pewnością nie będzie to forma tak ambitna jak pełnometrażowy film lecz gra aktorska także odgrywała tutaj będzie jakąś rolę. Przeważnie reklamę da się nakręcić w przeciągu jednego dnia zdjęciowego, gdyż jest to tak naprawdę bardzo krótka forma, około trzydziestosekundowa. Oczywiście poczynione muszą być odpowiednie kroki, ustawienie scenografii, oświetlenia, rozmieszczenie kamer, przygotowanie aktorów, ich charakteryzacja. Znaczącą rolę będą pełnić Grafik umieszczone w reklamie prezentujące nazwę reklamowanego produkty, czy też logo firmy, która go produkuje. Spoty reklamowe dzisiaj przybierać mogą także formę animacji różnego typu, komputerowej, poklatkowej, czy wielu, wielu innych.