Szkoły a reklama

Coraz częściej na różnych szkołach plastycznych można spotkać nowe fakultety kształcące grafik komputerowych. Jest to w dzisiejszych czasach bardzo modny kierunek, tym bardziej że na usługi grafik komputerowego istnieje dość duży popyt. Można powiedzieć, że grafik to tzw. modernistyczny malarz, który zamiast pędzla używa myszki, a ekran monitora zastępuje płótno. Oczywiście nie wszystkie szkoły wprowadzają takie innowacje w nauczaniu, chcąc zachować swój tradycjonalny program, nastawiony na kształcenie artystów malarzy. Nie jest to zła opcja. Uważam, że warto kultywować swoje tradycyjne wartości, chociaż nie można odcinać się kompletnie od tego, co nowe i wyjść naprzeciw wyzwaniom. Program kształcenia grafik komputerowego to bardzo interdyscyplinarne przedsięwzięcie, gdyż oprócz zdolności manualnych , artystycznych trzeba dobrze znać się na obsłudze komputera i poznać podstawowe programy badawcze.