Skuteczność reklamy

Na skuteczność reklamy umieszczanej w prasie wpływ będzie miało bardzo wiele czynników. Za te najbardziej istotne można z pewnością uznać nakład, w którym rozprowadzana jest gazeta.

Im nakład jest większy tym oczywiście większa będzie liczba czytelników, większa liczba osób przeglądających reklamy i większa liczba potencjalnych klientów. Z pewnością reklamy np. Grafik umieszczane w gazetach regionalnych będą skierowane do mniejszej grupy docelowej niż te, które posiadają ogólny zasięg. Z drugiej zaś strony w gazetach regionalnych znajdziemy bardziej precyzyjne i zlokalizowane najbliżej nas sklepy, produkty oraz usługi.

Na skuteczność tej reklamy wpływać będą także wykorzystywane przez nią środki oddziaływania na odbiorcę, tym jednak zajmują się już agencje reklamowe, które posiadają specjalne metody oraz techniki tworzenia przyciągających naszą uwagę reklam.