Reklamy w telewizji

Reklamy wyświetlane w telewizji np. ulotki zielona góra lub też tak zwane spoty reklamowe to obecnie jedna z najpopularniejszych form reklamy. Nie może być inaczej gdyż telewizja cały czas wiedzie prym wśród wszystkich innych mediów górując nam nimi jeśli chodzi o liczbę korzystających w każdym zakątku świata.

Reklama rządzi się swoimi zasadami i przyjęte są pewne normy, od których rzadko kiedy się odchodzi. Jak możemy sami zauważyć większość reklam trwa około trzydziestu sekund, zdarzają się reklamy krótsze i to o wiele, jednak bardzo rzadko reklama telewizyjna przekracza trzydzieści sekund.
Inna stosowana zasada, jednak tutaj już bardziej trzeba byłoby się zwrócić w stronę stacji telewizyjnych jest poprzedzanie każdej reklamy napisem, najczęściej animowaną grafiką z napisem „Reklama” co informuje nas o rozpoczęciu bloku reklamowego, które obecnie trwają nawet do dwudziestu minut. W radiu stosowana jest podobna praktyka, z tą jednak różnicą, że jest to ogłaszane przez spikera.