Reklama w mediach

Z pewnością reklama w mediach będzie posiadała największą moc perswazji i siłę przekazu o wiele większą niż nawet najlepsze ulotki zielona góra. Reklama medialna może mieć miejsce w każdym z masowych środków przekazu, obojętnie czy będzie to prasa, radio, telewizja, czy już od dłuższego czasu zyskujący masową popularność internet. W przypadku reklam w mediach hasła reklamowe także odgrywać będą bardzo ważną rolę, szczególnie w przypadku reklamy radiowej, czy też prasowej będą one odgrywać rolę najważniejszą, chociaż w pozostałych mediach także spotykać będziemy się z chwytliwymi hasłami reklamowymi. Często hasła te są rymowane i łatwo wpadają w ucho, jednak spotkamy się także z takimi normalnymi. Hasło nie powinno być zbytnio długie i jednocześnie nie skomplikowane, ale posiadać w sobie coś wpadającego w ucho konsumentów.