Reklama społeczna

Reklamą społeczną nazwiemy taką reklamę, której celem jest wywołanie pożądanych społecznie zmian. Jeśli chodzie o zakres zainteresowań reklamy społecznej to ścisłe określenie go cały czas budzi kontrowersje. Na przykład trudne do określenie jest, czy reklama artystyczna także zaliczona może być do reklamy społecznej. Nie ma ona z jednej strony konkretnych celów, z drugiej natomiast może być użyta jako jeden z elementów społeczno-kulturalnych animacji, a dodatkowo występuje jako forma promocji sztuki. Trzeba pamiętać, że nie każda reklama niekomercyjna będzie reklamą społeczną, jako, że wyróżnić możemy jeszcze jeden typ reklamy niekomercyjnych, a mianowicie reklamy polityczne. Reklama społeczne raczej rzadko stosować będzie gadżety takie jak Grafik i tym podobne, chociaż można się spotkać z takimi przypadkami.