Reklama prasowa

Z pewnością reklamy w prasie będzie jedną z najstarszych form reklamy, gdyż przecież prasa jest najstarszym środkiem masowego przekazu i reklama w jej przypadku będzie posiadała największe i najbardziej rozwinięte tradycje z pośród wszystkich innych. Prasa będzie miała także dosyć duże pole działania w przypadku reklamowania, gdyż może oddziaływać na nas poprzez obraz, ale także poprzez zapach, czy też dotyk, w przypadku umieszczania w gazetach darmowych próbek, dodatków i w2szystkiego tego czym będą ulotki zielona góra gdyż przeważnie w gazetach się na nie natkniemy. Reklama prasowa może przyjmować tylko formę tekstową, wtedy przeważnie będą to ogłoszenia prywatne i tym podobne oraz formę graficzną, w tym przypadku reklama będzie większa, oczywiście jednak odpowiednio droższa. Reklama w prasie jest jedną z głównych form, z której gazety czerpią pieniądze.