Reklama porównawcza

Każdy z nas zna reklamy typu porównawczego np. ulotki zielona góra, spotykamy się z nimi na co dzień, szczególnie w przypadku spotów reklamowych proszków do prania i szerokiej gamy środków czyszczących.
Mówiąc najogólniej polega ona na porównaniu reklamowanego przedmiotu z analogicznym przedmiotem konkurencji.

Można ją dodatkowo podzielić na reklamę bezpośrednią oraz pośrednią. W przypadku tej pierwszej do porównania jest użyty konkretny przedmiot lub produkt konkurencji, może to być na przykład cena za połączenia telefoniczne. Jeśli chodzi o reklamę pośrednią to w jej przypadku nie zostaje wymieniona konkretna nazwa lub marka konkurencyjnego produkty, jest to jednak w jednoznaczny sposób przedstawione, że dany produkt został wytworzony przez kogoś innego.
W większości państw ten typ reklamy jest kontrolowany w ramach przepisów, które dotyczą zachowania uczciwej konkurencji.