Reklama

Zastanawiam się, co najbardziej przykuwa uwagę ludzi, oglądających reklamy, niezależnie od tego czy to są spoty reklamowe w telewizji, czy hasła promujące na wielkich telebimach w mieście. Nasuwa się kilka odpowiedzi, choć niewątpliwie jedna z nich jest najbardziej adekwatna do zadanego pytania. Oczywiście mam tu na myśli całą wizualizacje reklamy, wygląd, ciekawe przedstawienie produktu. Te elementy są niewątpliwie najważniejsze. Najpierw patrzymy na całość w sensie wyglądu, doboru kolorów. Później dopiero zastanawiamy się na proponowaną ofertą i rozstrzygamy jej wartość. Wizualizacja jest zatem najważniejsza a to, żeby reklama była czytelna i ciekawa jest zadaniem grafik komputerowego, który za pomocą programów komputerowych tworzy swoje projekty. Grafik ma bardzo trudne zadanie. Musi się wykazać pewnym kunsztem artystycznym, kreacyjnością i niewątpliwie oryginalnością.