Mailing

Jedna z najstarszych form reklamy internetowej, która do dnia dzisiejszego jest używana. Promocja w tym przypadku polega na rozsyłaniu reklam przyjmujących formę listów elektronicznych do użytkowników posiadających konto mailowe na danym serwerze.

Reklama np. ulotki zielona góra taka może przybierać dwie formy, tekstową (wtedy zawarta jest przeważnie w pliku txt) oraz graficzną (w tym przypadku w pliku html). Kiedy zakładamy konto mailowe bardzo często proszeni jesteśmy o określenie naszych zainteresowań, w ten sposób bardzo łatwo i trafnie dobierane są dla nas i dostarczane przekazy reklamowe, które mogą nas w jakiś sposób zainteresować. Mailing jako forma reklamy jest jednym z sposób w jaki dana witryna internetowa może generować zyski. W takim przypadku bardzo rzadko prosi się agencje reklamowe o wykonanie reklamy tego typu, gdyż stworzenie jej jest bardzo łatwe.