Koszty reklamy

Z pewnością reklamowanie się w prasie będzie jednym z najbardziej ekonomicznych oraz oszczędnych wyborów. W przypadku umieszczania reklamy tekstowej, czy też ogłoszenia płacimy od każdego kolejnego znaku oraz następnie od ilości razy kiedy dana reklama ma się ukazać, jednak są to kwoty mała dla osób prywatnych, a tym bardziej dla dobrze prosperujących przedsiębiorstw. Reklama graficzna, o większych gabarytach, szczególnie zajmująca całą stronę, będzie z pewnością generowała już większe zyski, jednak nie będą one mogły być porównane do tych, które generować będą reklamy telewizyjne, gdyż pomiędzy nimi występuje ogromna różnica, żeby nie powiedzieć przepaść. Koszty reklamy prasowej zależeć będą także od tego w jakiej gazecie reklama takowa się ukaże, czy będzie to gazeta regionalna, czy ogólnopolska, jak duży będzie jej nakład oraz popularność, czy ile wyniosą ulotki zielona góra.