Inne reklamy

Nawet jeśli reklama komercyjna, społeczna oraz polityczna należą do najbardziej popularnych form, to nie są to wszystkie rodzaje reklamy jakie możemy wyróżnić ze względu na jej treść. Mówić można jeszcze o reklamach takich jak podprogowe, teaserowe, porównawcze, ukryte, uciążliwe i wielu, wielu innych. Reklama teaserowa podobna będzie do reklamy uciążliwej, są to dwa typy reklamowania w przypadku, których spotkamy się z dwoma odsłonami takowej reklamy. Pierwszy etap ma na celu zainteresować konsumenta, przeważnie nie podaje on żadnych dokładnych informacji, co to za produkt i tym podobnych, natomiast w drugim etapie podaje dopiero komunikat właściwy. Teaser ma na celu przede wszystkim zaskoczyć i skłonić do myślenia, natomiast kolejny etap reklamowania przebiega już normalnie pojawią się gadżety takie jak,Grafik czy też długopisy i wiele, wiele innych.