Dochody z reklamy

Jak w przypadku każdej innej reklamy np. ulotki zielona góra stanowi ona dochód dla stacji telewizyjnej, w której jest emitowana. Jeśli w przypadku gazet ważne będzie miejsce umieszczenia reklamy i jej wielkość to jeśli chodzi o telewizję najważniejszy będzie czas jej emisji. Stacje telewizyjne zyskują krocie za udostępnienie czasu antenowego reklamodawcą czasie emisji oglądanych przez ogromną część społeczeństwa.

Reklama to główny dochód wszystkich stacji komercyjnych oraz dodatkowo źródło utrzymania dla stacji publicznych, które dodatkowo finansowane są przez państwo.
Stacje publiczne jednak jako, że posiadają inne źródła dochodów zobligowane są do nieprzerywania emisji w trakcie pasmem reklamowym, co bardzo często czynią stacje komercyjne i po dłuższym czasie może to stać się irytujące dla widza.